ศูนย์ซ่อมครบวงจร

การซ่อม Segway Self Balance Smart Electric ScooterSmart Balance Wheel /2 Wheeler Smart Self Balancing Scooter / Electric Scooter / Hover Board / ฮาฟเวอร์บอร์ด /  สมาร์ท บาลานซ์ วิลล์ / มินิเซกเวย์ / สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า / รถยืนไฟฟ้า 2 ล้อ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ Segway Self Balance Smart Electric ScooterSmart Balance Wheel

เซกเวย์ หรือ สามาร์ทบาลานซ์วิลล์ ต่างๆ เมื่อซื้อมาและใช้งาน ได้ประมาณ 2 ปีขึ้นไป ก็จะเริ่มมีปัญหาเหมือนกันทุกเครื่อง คือ แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมคุณภาพ เพราะแบตเตอรี่ที่ใช้กับ Electric Scooter / Hover Board / ฮาฟเวอร์บอร์ด /  สมาร์ท บาลานซ์ วิลล์ / มินิเซกเวย์ / สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า  นั้นจะใช้แบตเตอรี่ประเภท ลิเที่ยมโพลิเมอร์ ซึ่งสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มากและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ดี จึงเป็นที่นิยมในเครื่องเล่นไฟฟ้าเกือบทุกชนิด ซึ่งแบตเตอรี่ประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปีก็จะเริ่มเสื่อม แม้แบตเตอรี่ประเภทนี้จะมีข้อดีอยู่มาก แต่จะมีข้อเสียคือ ไม่ควรเล่นหรือใช้จนหมดเพราะจะทำให้แบตเสียครับ

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Segway Self Balance Smart Electric ScooterSmart Balance Wheel /2 Wheeler Smart Self Balancing Scooter / Electric Scooter / Hover Board / ฮาฟเวอร์บอร์ด /  สมาร์ท บาลานซ์ วิลล์ / มินิเซกเวย์ / สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

       1. นำ Smart Balance Wheel หงายขึ้น โดยหาแท่นวางเครื่องมือ หรือ เก้าอี้ ที่ขนาดพอเหมาะมารองรับ  Smart Balance Wheel 

       2. ใช้ไขควง ถอดสกรู ด้านที่ไม่มี  แจ็คสำหรับชาร์จไฟ ของ Smart Balance Wheel เพราะแบตเตอรี่จะไม่ได้อยู่ด้านเดียวกับแจ็คสำหรับชาร์จไฟ (ถอดสกรูให้หมดทุกตัว)

       3. เปิดฝาครอบที่ขันสกรูออกทั้งหมดแล้วออก จะพบกับแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวของ Smart Balance Wheel 

       4. ถอดแบตเตอรี่เก่าออกมา โดยดึงขั้วแบตเตอรี่ออก แล้วนำแบตเตอรี่ออกมา

       5. ใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไปแทนที่แบตเตอรี่เดิม พร้อมเสียบขั้วแบตเตอรี่ให้เหมือนเดิม

       6. หลังจากใส่แบตเตอรี่ พร้อมเสียบขั้วแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว  ปิดฝาครอบ พร้อมขันน๊อตสกรูกลับเข้าที่ทุกตัวให้เหมือนเดิม

ภาพประกอบการเปลี่ยนแบตเตอรี่

Segway Self Balance Smart Electric Scooter

ใช้ไขควง ถอดสกรู ด้านที่ไม่มี  แจ็คสำหรับชาร์จไฟ ของ Smart Balance Wheel

 

เปิดฝาครอบที่ขันสกรูออกทั้งหมดแล้วออก จะพบกับแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวของ Smart Balance Wheel

วิธีการเปลี่ยนยาง (ยางนอก-ยางใน) Smart Balance Wheel 10″

                     Smart Balance Wheel ขนาด 10″ นั้น เป็น Smart Balance Wheel ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกขนาดหนึ่ง(ใหญ่กว่าขนาด 6.5″) ทำให้สามารถวิ่งผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และสนุกสนานกว่า Smart Balance Wheel ขนาด 6.5″ ทั้งนี้เนื่องจากยางที่ใช้จะเป็นยางที่ใหญ่กว่าและสามารถเติมลมได้ จะประกอบด้วย ยางนอกและยางใน ซึ่งถ้าเติมลมมาก ยางก็จะแข็ง ในทางตรงกันข้าม ถ้าเติมลมน้อย ยางก็จะอ่อน ซึ่งแล้วแต่ความชอบของผู้เล่นแต่ละคน

                    เนื่องจากมีทั้ง ยางในและยางนอก ทำให้ต้องมีการดูแลรักษาเมื่อเกิดปัญหา ยางรั่ว ยางแตก ขั้วเติมลมขาดซึ่งต้องทำการเปลี่ยนยางใหม่นั่นเอง ซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนยางก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร ง่ายกว่าการเปลี่ยนยางจักรยานเสียด้วยซ้ำ

       ขั้นตอนการเปลี่ยนยางของ Smart Balance Wheel ขนาด 10″

1. นำอุปกรณ์สำหรับงัดยางนอกออก ให้รอบวงของยางด้านหนึ่งออก

2. ดันขั้วยางในจากด้านนอกของล้อ เข้าไปด้านใน เพื่อจะถอดยางในออกจากล้อให้ได้

3. นำยางในออกมาข้างนอกล้อ

4. นำยางในเส้นใหม่ มาสูบลมให้มีลมพออ่อนๆ (สูบให้ยางพอเป็นรูปวงกลม) เพื่อใส่เข้าไปในล้อได้สะดวก

5. อ้ายางนอกที่เรางัดออกโดยรอบ เพื่อนำยางในใส่เข้าไปในล้อ โดยนำจุกยางใน ใส่จากด้านในล้อ ออกมาด้านนอกล้อ

6. ใส่ยางในเข้าไปในล้อทั้งหมดโดยรอบ พร้อมปล่อยลมออกเพื่อสะดวกในการงัดยางนอกกลับเข้าไปในล้อตามเดิม

7. งัดยางนอกเข้าไปในล้อให้เรียบร้อย และเติมลมทางจุกเติมลม มากน้อยตามความชอบ

ราคาอะไหล่ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ยางใน-นอก กล่องควบคุมระบบ  Segway Self Balance Smart Electric Scooter 

Smart Balance Wheel Spare Parts 6.5″/10″

2 Wheeler Smart Self Balancing Scooter Electric Scooter / Hover Board / Smart Balance Wheel/ ฮาฟเวอร์บอร์ด  / สมาร์ท บาลานซ์ วิลล์ / มินิเซกเวย์ / สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า / รถยืนไฟฟ้า 2 ล้อ / รถยืนสองล้อไฟฟ้าแบบปรับสมดุล  สมาร์ท บาลานซ์ วิลล์

 Charger                                    675     บาท

 เครื่องชาร์จ (Charger) ที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง Segway Self Balance Smart Electric Scooter นั้นมีตัวแปรงไฟฟ้า สามารถชาร์จไฟฟ้าที่บ้านได้จึงมีความสะดวกสบาย สามารถชาร์จ ตามสถานที่ต่างๆ ที่ใดก็ได้ โดยใช้ระยะเวลาการชาร์จประมาณ 1.5-2.5 ชั่วโมง ซึ่งในการชาร์จ 1 ครั้ง สามารถสนุกกับเจ้า Electric self-balance drifting scooters ได้รวมระยะทางถึง 15-20 กิโลเมตร

 

 

 

 

MainBoard                          1,900     บาท

 เจ้าเมนบอร์ดตัวนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นสมองของ smart balance wheel ทำหน้าที่ จ่ายให้มอเตอร์ ความเร็วมอเตอร์ การเปิดปิดเครื่อง การชาร์ตไฟแบตเตอรี่ ความผิดปกติของเครื่อง ล้วนแล้วแต่ถูกสั่งการผ่านเมนบอร์ด ทำจากวัสดุและวงจรอย่างดี มีความทนทานสูง

 

 

Gyroscope (ข้างละ)                900     บาท

ไจโรสโคปเซนเซอร์บอร์ด หรือ บอร์ดเซนเซอร์แรงกด (Pedal sensor board) บอร์ดตัวนี้ทำหน้าที่ 2 อย่างหลักๆ ได้แก่ ตรวจจับความเอียงของ balance wheel เพื่อบอกต่อไปที่เมนบอร์ดสั่งการต่อไปยังมอเตอร์ และอีกหน้าที่หนึ่งคือ ตรวจจับแรงกดที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เหยียบลงไปที่ Foot pad

 

 

 

แบตเตอรี่                           2,200     บาท

 แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แรงดับ 36โวล์ว , 4.4 แอมป์ มีความจุกระแสไฟสูง และมีคุณภาพสูงเทียบได้กับแบตเตอรี่ของ LG ทำให้เล่นได้นาน ถ้าคิดเป็นระยะทางก็จะเล่นได้ประมาณ 15-20 กิโลเมตร ในขณะที่ใช้เวลาในการชาร์จเพียง 1.5-2.5 ชั่วโมงก็เต็มแล้ว

 

 

 

 

 

Motor 6.5″                       1,650     บาท

มอเตอร์ หรือ ล้อ แกนของมอเตอร์จะถูก fix อยู่กับที่ดังนั้น ส่วนที่หมุนคือ stator หรือส่วนล้อยางที่เราเห็น เป็นมอเตอร์ขนาด 350w ใช้วัสดุอย่างดีในการผลิต ในส่วนของยาง เป็นยางตันหนาขนาดจัมโบ้  ขนาด  : 6.5 นิ้ว  (ไม่ต้องสูบลม ใช้งานได้ตลอดอายุ ไม่มียางใน ไม่แตก ไม่บวม)

 

 

 

  

 

 

Motor 10″                              1,900     บาท

 มอเตอร์ หรือ ล้อ แกนของมอเตอร์จะถูก fix อยู่กับที่ดังนั้น ส่วนที่หมุนคือ stator หรือส่วนล้อยางที่เราเห็น เป็นมอเตอร์ขนาด 350w ใช้วัสดุอย่างดีในการผลิต ในส่วนของยาง เป็นแบบมีทั้งยางนอก+ยางใน แบบเติมลมได้ขนาดจัมโบ้  ขนาด  : 10 นิ้ว  ทำให้ได้รับความนุ่มนวล และทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นในขณะเล่น สามารถเล่นได้ในสภาพสนามที่ขรุขระ พื้นที่ลาดเอียง หรือแม้แต่ในสนามหญ้าก็เล่นได้

 

 

ยางอะไหล่ (ยางนอก+ยางใน) 550  บาท

ใช้ยางที่มีคุณภาพสูง ขนาด : 10 นิ้ว จึงมีความทนทานเป็นพิเศษ สามารถรับน้ำหนักและแรงกดได้มาก อีกทั้งยังมีความนุ่มนวล และทำให้ Smart Balance Wheel ทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นในขณะเล่น สามารถเล่นได้ในสภาพสนามที่ขรุขระ พื้นที่ลาดเอียง หรือแม้แต่ในสนามหญ้าก็เล่นได้

 

 

 

 

 


 

ศูนย์ซ่อม เปลี่ยนแบตเตอรี่ จำหน่ายอะไหล่ เครื่องเล่นสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้า /

สมาร์ท บาลานซ์ วิลล์ / มินิเซกเวย์ / สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า / รถยืนไฟฟ้า 2 ล้อ / ซ่อม สมาร์ทบาลานซ์วีล / ซ่อมบาลานซ์บอร์ด

Wheeler Smart Self Balancing Scooter / Electric Scooter / Hover Board / ฮาฟเวอร์บอร์ด / Smart Balance Wheel 

ผู้จำหน่าย Smart Balance Wheel สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ครบวงจรเรื่อง Smart Balance Wheel :: จำหน่าย / ซ่อม / อะไหล่ :: พร้อมใบรับประกันในกล่อง 6 เดือนเต็ม รับปรึกษาปัญหาของ Smart Balance Wheel ทางโทรศัพท์ 0894936269 หรือ ฝากข้อความทาง    [email protected]: @meannon

ปัญหาที่มักพบบ่อย

อาการ ไฟติดค้าง มอเตอร์ไม่หมุน smart balance wheel

smart balance wheel เมื่อเปิดสวิตอาการที่พบคือ ไฟหน้าด้านขวาติดค้าง เมื่อลองกดสวิตความดันและลองเอียงไปด้านหน้าพบว่ามอเตอร์ไม่หมุน แต่มอเตอร์อีกด้านทำงานได้ปกติ

สาเหตุของปัญหาเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากยางสวิตความดันเสียรูปและบังโฟโต้เซ็นเซอร์ จึงลองถอดออกดูแล้วจากนั้นจึงตัดปลายออกเล็กน้อย แต่พอลองประกอบกลับเข้าไปใหม่ปรากฏว่าอาการยังเป็นเหมือนเดิม แสดงว่าลูกยางไม่ใช่สาเหตุของปัญหา

สันนิษฐานต่อไปว่าอาจเกิดจากมีสิ่งสกปรกเข้าไปบังหน้าโฟโต้เซ็นเซอร์ จึงใช้คอตตอนบัดชุบคอนแทคครีนเนอร์ ถูทำความสะอาดที่ตัวโฟโต้เซ็นเซอร์เบาเบา หลังจากนั้นจึงประกอบกลับเข้าไปใหม่ผลปรากฏว่าปัญหายังคงอยู่

คิดว่าสาเหตุคงเกิดจากบอร์ดไจโรน่าจะเสีย ต้องนำบอร์ดไจโรลองมาสลับเปลี่ยนปรากฏว่าทุกอย่างทำงานได้ปกติปัญหานี้ จึงสรุปว่าสาเหตุเกิดจากบอร์ดไจโรเสียหายแต่สาเหตุที่บอร์ดไจโรเสียก็มีหลายสาเหตุ

***  ศูนย์ซ่อม เปลี่ยนแบตเตอรี่ จำหน่ายอะไหล่ เครื่องเล่นสกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้า / สมาร์ท บาลานซ์ วิลล์ / มินิเซกเวย์ / สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า / รถยืนไฟฟ้า 2 ล้อ / Wheeler Smart Self Balancing Scooter / Electric Scooter / Hover Board / ฮาฟเวอร์บอร์ด / Smart Balance Wheel 

 

 

Common faults are the following:
1. The wheel is out of balance, stand up will take the motor out of control.(ล้อไม่สมดุลเมื่อขึ้นไปยืนจะทำให้มอเตอร์ไม่สามารถควบคุมได้)
2. The wheel does not work unilaterally. Indicator lamp flash is in red. (ล้อไม่ทำงานเพียงข้างเดียว ไฟแฟลชแสดงเป็นสีแดง)
3. on both sides of the wheel are not working. Indicator lamp flash is in red. (ล้อทั้งสองข้างไม่ทำงาน ไฟแฟลชแสดงเป็นสีแดง)

Lets explain each part of the scooter

ส่วนประกอบของสกู๊ตเตอร์

 

This is motor, there are two sets of cables, one group of three thick lines which
is motor power line, another group of 5 lines, it is Hall line

นี่คือมอเตอร์มีสองชุดสายหนึ่งในสามสายที่หนา

คือสายไฟมอเตอร์ กลุ่มสายอีก 5 สายคือสาย Hall

You can open the scooter by Loosen the screws at the bottom.

คุณสามารถเปิดสกู๊ตเตอร์ได้โดยคลายสกรูที่ด้านล่าง

 

A ? battery direction) Motor power line
It has three different colored lines, poor connection or disconnects any one;
here the motor will lose balance, or there is abnormal sound driving when. Any
two points is bad or disconnected, the motor will not work. Indicator Lamp do
not flash.

A:(การสั่งงานของแบตเตอรี่) สายไฟของมอเตอร์
มีสามเส้นสีที่แตกต่างกันการเชื่อมต่อที่ไม่ดีหรือตัดการเชื่อมต่อใด ๆ ;
จุดนี้มอเตอร์จะสูญเสียความสมดุลหรือมีเสียงผิดปกติขับรถเมื่อ ใด
สองจุดไม่ดีหรือตัดการเชื่อมต่อมอเตอร์จะไม่ทำงาน ไฟแสดงสถานะแฟลชจะไม่ทำงาน

B ? battery direction) Hall line
Consists of five different colors of thread. Arbitrary or disconnect a cable
connection is bad, it will cause both sides of the motors are not working.
Indicator Lamp flashes 5 times for each.

B:(การสั่งงานของแบตเตอรี่) สาย Hall
ประกอบด้วยสายห้าสีที่แตกต่างกันสายเล็กๆ หากหลุดหรือ
การเชื่อมต่อไม่ดีจะทำให้ทั้งสองด้านของมอเตอร์ไม่ทำงาน
ไฟแสดงสถานะกะพริบ 5 ครั้งสำหรับแต่ละตัว

C: Deputy board cable
The set of lines are four different colored lines. Poor connection or
disconnection, the motor will not work on both sides, running light can work,
Indicator Lamp flashes every time.
C:สายรองของบอร์ด
ชุดของเส้นมีสี่เส้นสีที่แตกต่างกัน การเชื่อมต่อไม่ดีหรือ
ตัดการเชื่อมต่อ, มอเตอร์จะไม่ทำงานทั้งสองด้าน, สถานะของไฟ,
ไฟแสดงสถานะกะพริบทุกครั้ง

D and F: Running light cable
Poor connection or disconnection, the running lamp is not work.

D:DและF เป็นไฟแสดงสถานะ หากเชื่อมต่อไม่ดีไฟสถานะจะไม่ทำงาน

E: Battery indicator lamp cable
Poor connection or disconnect, the battery indicator lamp will not work.

E:สายไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
การเชื่อมต่อหรือถอดการเชื่อมต่อไม่ดีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะไม่ทำงาน

 

G:Deputy board cable
The set of lines are four different colored lines, poor connection or
disconnection, the motor will not work on both sides, Running Lamp can work,
Indicator Lamp do not flash.

G:สายรอง
ชุดของเส้นมีสี่เส้นสีที่แตกต่างกันการเชื่อมต่อไม่ดีหรือ
ตัดการเชื่อมต่อ, มอเตอร์จะไม่ทำงานทั้งสองด้าน, ไฟแสดงสถานะจะติด,
ไฟแสดงสถานะไม่กะพริบ

H: (switching direction) Hall line
Consists of five different colors of lines. Arbitrary or disconnect a cable
connection, it will cause both sides of the motors are not work. Indicator Lamp
flash 4 times.。

H:(ทิศทางการสลับ) สาย Hall
ประกอบด้วยสายที่แตกต่างกันห้าสี หากสายหลุดหรือถอด
การเชื่อมต่อจะทำให้มอเตอร์ทั้งสองด้านไม่ทำงาน ไฟแสดงสถานะกระพริบ 4 ครั้ง

I: (Switching direction) Motor power line

There are three different colored lines, poor connection or disconnect any one,
the motor will lose balance, or there is abnormal sound when driving. Any two
points is bad or disconnected, the motor will not work. Indicator Lamp does not
flash.

I: (การสั่งงานของสวิทช์) สายไฟมอเตอร์ มีสายสามสีที่แตกต่างกันการเชื่อมต่อที่ไม่ดีหรือ

ตัดการเชื่อมต่อใด ๆ , มอเตอร์จะสูญเสียความสมดุลหรือมีเสียงผิดปกติขณะเล่น หากต่อ

มอเตอร์ไม่ถูก หรือสายมอเตอร์ขาดการเชื่อมต่อมอเตอร์จะไม่ทำงาน ไฟแสดงสถานะจะไม่ทำงาน

J: Charging port cable
Poor contact or disconnect, can not charge.

J:สายชาร์จ  หากต่อไม่ดีหรือสายหลุด จะไม่สามารถชาร์จได้

K:Switch cable
Poor connect or disconnect, the switch button will not work.

K:สายสวิทช์ หากต่อไม่ดีหรือสายหลุด สวิทช์จะไม่ทำงาน

L: Indicator cablePoor contact or disconnect, Indicator Lamp cannot work.

The above cable connection problems,can be resolved by just re-plug orreplace the cable.

L: สายบอกสถานะ หากต่อไม่ดีหรือปลดการเชื่อมต่อได้ไฟแสดงการทำงานไม่ทำงานปัญหา

การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้างต้นสามารถแก้ไขได้โดยเพียงแค่เสียบใหม่หรือเปลี่ยนสายเคเบิล

Indicator Lamp Explanations:
Flash 1 times: I part failure
Flash 2 times: A part failure
Flash 3 times: Motor short-circuit failure
Flash 4: H part failure
Flash 5: Part B failure
Flash 6 times: battery failure
Flash 7 times: battery direction gesture board failure, need to replace gesture
board
Flash 8 times: switching direction gesture board failure, need to replace
gesture board

คำอธิบายหลอดไฟบอกสถานะ:

ไฟกระพริบ 1 ครั้ง: ฉันวางเท้าไม่ดี

ไฟกระพริบ 2 ครั้ง: เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์

ไฟกระพริบ 3 ครั้ง: เกิดการลัดวงจร

ไฟกระพริบ 4 ครั้ง: ต่อจุด H ไม่ดี

ไฟกระพริบ 5 ครั้ง: ต่อจุด B ไม่ดี

ไฟกระพริบ 6 ครั้ง: เกิดากความผิดพลาดของแบตเตอรี่

ไฟกระพริบ 7  ครั้ง: เสียบสายแบตเตอรี่ผิดด้าน ต้องกลับสาย

ไฟกระพริบ 8 ครั้ง: สวิทช์บอร์ดเสีย จำเป็นต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่

 

 

 

คำแนะนำหลังจากซื้อสินค้า เพิื่อให้ได้สิทธิได้เข้ารับบริการซ่อม 

เก็บใบเสร็จหรือหลักฐานการรับประกันไว้ให้ดี

หลักฐานการซื้อสินค้าไฮเทคต่างๆก็คือ ใบเสร็จ ที่หลาย ๆ ท่านอาจไม่ให้ความสนใจในระหว่างที่ตัวเครื่องยังปกติดีอยู่ แต่เมื่อเครื่องมีปัญหา และต้องนำไปเคลมเท่านั้นแหละ หากันให้วุ่นเลย โดยความสำคัญของใบเสร็จนั้นมีอยู่มากมายทีเดียว เพราะเป็นตัวเช็กระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์เบื้องต้น อีกทั้งยังระบุ รุ่นของสินค้ากำกับไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการอ้างอิงที่ดี ควรนำใบเสร็จนี้ไปยืนยันด้วย อย่างน้อยก็ยังมั่นใจได้ว่าตัวเครื่อง หรืออะไหล่ ที่เราไปส่งซ่อม กับเครื่องที่เรารับมานั้นเป็นเครื่องเดียวกัน หรือถ้ากลัวใบเสร็จหายก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยก็ได้ในวันที่ซื้อ

๐ ถ่ายรูปรอบเครื่องไว้ก็ไม่เสียหาย

เชื่อว่าเพื่อน ๆ หลายคนต้องใช้งานสินค้าไฮเทค กันอย่างระมัดระวังและทะนุถนอมมาก ๆ ในแบบที่ว่าสินค้าของบางคนนั้นแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลย แต่ในบางครั้งช่างที่ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมเขามีงานล้นมือจนอาจทำงานอย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งก็อาจทำให้ตัวเครื่องที่เราเฝ้าคอยระวังซึ่งส่งซ่อมไปนั้นเป็นรอยได้ แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ครั้นจะไปกล่าวโทษว่าช่างหรือพนักงานก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐาน ดังนั้น ทางดีที่สุดเราควรถ่ายรูปรอบตัวเครื่องเอาไว้ จะด้วยกล้องหรือมือถือก็แล้วแต่สะดวก เป็นการยืนยันหลักฐานตัวเครื่องก่อนส่งซ่อม กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจริง ๆ เราจะได้มีภาพยืนยันไปเอาผิดได้นั่นเอง

 

 

Hoverboard New Design Compact Smart Electric Self Balancing Scooter overboard ABS cover Hover Board Balance 2 Wheels UL / 2 Wheeler Smart Self Balancing Scooter Electric Scooter / Hover Board / Smart Balance Wheel/ ฮาฟเวอร์บอร์ด  / สมาร์ท บาลานซ์ วิลล์ / มินิเซกเวย์ / สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า / รถยืนไฟฟ้า 2 ล้อ / รถยืนสองล้อไฟฟ้าแบบปรับสมดุล  สมาร์ท บาลานซ์ วิลล์

WHAT TO LOOK FOR WHEN MAKING A CHOICE

So now that you have decided that you are ready to buy a self balancing scooter, how do you choose one from the many available? Before going to specific models and brands, it is first necessary to know what you are looking for.

The first thing to consider while comparing different hoverboards are the features. Does one go faster than the other? Does one offer a more sophisticated and foolproof navigation system than the others? Does one offer a hood on the front that provides better protection in case of an accident? These and other features are some that you should look into. More or less such features are visible when you look at the different scooters, and this is not a hard assessment to make.

The next thing you should think about is your need for the scooter. Ask yourself what you will use it for. Learn to differentiate your real needs from your imagined ones. You might think that you will use it to ride to the gym that is six kilometers away, but you know that in reality, you’re never going to get up early in the morning. But you might use it for your weekly grocery shopping. Find out your real motivation and with that in mind, filter through the choices.

Another thing that you should consider is appearance. Maybe one brand only offers the scooter in the basic colors of black and white. Another brand offers blue and pink too. Here you need to choose what uniquely matters to you. Does the idea of having a mini number plate make your pre-teen daughter’s day? Whichever looks best to you, narrow that down.

Finally, you must balance all the above criteria with the price. After all, every product should be worth the money you are paying for it. You must balance money and features against one another. If one brand is offering a little something extra, but the price is double of the basic, it is not worth it. If another one is asking for two hundred dollars extra but is offering you an essential feature, for example, a special child grip, then that is worth it for you if you have a kid. Therefore, you must evaluate according to your needs and your budget.