เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่อง เตียงครอบครัว

เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่อง เตียงเปิดฝา เตียงครอบครัว

เตียงกล่องเก็บของ คือ เตียงที่มีกล่องเก็บของ เอนกประสงค์ เป็นฐานเตียงที่เป็นได้ทั้งเตียงนอน และมีกล่องเก็บของโดยรอบฐานเตียง เป็นเตียงลักษณะเดียวกันกับ เตียงเซน ทำให้มีที่เก็บของมากยิ่งขึ้น เป็น เตียงมีฝาเปิด-ปิด หลายตำแหน่งเช่น ฝาเปิดด้านข้างและ ฝาเปิดด้านปลายเตียง ที่สำคัญลูกค้ายังสามารถกำหนดขนาดความสูงและความยาวของ เตียงเก็บของ ชนิดนี้ได้ว่าจะให้กล่อง มีความยาวและความสูงเท่าไร เช่นกำหนดความสูงจากหัวเตียงจนถึงปลายเตียงไล่ลำดับจากสูงไปต่ำ หรือจะกำหนดความสูงของ กล่องรอบเตียง ให้มีความสูงเท่ากับหมดก็สามาถกำหนดได้ เป็นลักษณะฟรีสไตล์ จนทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงประโยชน์อันมากมาย และออกแบบได้ตามความชอบ อีกทั้งยังสามาถเลือกแบบหัวเตียง ชนิดของหนังที่ใช้หุ้ม ได้ตามความชอบของลูกค้าอีกด้วย

ลักษณะ กล่องเก็บของด้านข้างเตียง

เตียงกล่องเก็บของ เตียงเปิดฝา เตียงนอนมีกล่อง

ฝา เตียงกล่อง ทุกฝา จะมีโช๊คอัพ เพื่อง่ายต่อการ เปิด-ปิด ฝากล่อง

เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีฝาเปิด เตียงครอบครัว

ฐานเตียงนอน โซฟาเบด เตียงหุ้มหนัง

เตียงกล่องเก็บของ เตียงเก็บของ เตียงขนาดใหญ่เตียงกล่องดีไซน์ เตียงมีกล่องเก็บของ เตียงครอบครัวเตียงเปิดเก็บของ เตียงกล่องเก็บของเตียงมีกล่อง เตียงใหญ่ เตียงกล่องเก็บของเตียงกล่องดีไซน์ เตียงหุ้มหนัง เตียงขนาดใหญ่เตียงดีไซน์มีกล่อง เตียงกล่องดีไซน์ เตียงเก็บของเตียงกล่องเก็บของ เตียงมีฝาเปิดเตียงกล่องเก็บของ เตียงเปิดฝาเตียงกล่องดีไซน์ เตียงมีกล่อง เตียงเก็บของเตียงครอบครัว เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีฝาเปิดเตียงกล่อง เตียงมีกล่อง เตียงเปิดฝาเตียงกล่องดีไซน์ เตียงเก็บของ เตียงกล่องหุ้มหนังเตียงมีฝาเปิด เตียงเปิดฝา เตียงกล่องเตียงกล่องเก็บของ เตียงครอบครับ เตียงมีกล่องเตียงกล่อง เตียงเก็บของ เตียงมีกล่องเตียงกล่องเปิดฝา เตียงมีที่เก็บของเตียงกล่องเปิดฝา เตียงดีไซน์มีกล่องเตียงกล่องเก็บของ เตียงเปิดฝาเตียงกล่องผ้า เตียงเก็บของ เตียงดีไซน์มีกล่องเตียงเปิดฝาได้ เตียงกล่อง เตียงหุ้มหนังขนาดใหญ่เตียงกล่องดีไซน์ เตียงเก็บของ เตียงนอนมีกล่องเตียงเปิดฝา เตียงกล่องเก็บของเตียงกล่อง เตียงเก็บของ ฐานเตียงนอนเตียงครอบครัว เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่องเตียงเปิดเก็บของ เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีฝาเปิดเตียงกล่อง เตียงเปิดฝา เตียงเก็บของเตียงมีฝาเปิด เตียงเก็บของ เตียงกล่องเตียงเปิดฝา เตียงกล่องเก็บของ เตียงมีกล่อง